STW.nl

U bent hier

Projectleider

Projectleider bij TTW?

U bent projectleider als u bij het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) een gehonoreerd project heeft lopen.

Als projectleider zijn de Voorwaarden en regels bij TTW en informatie over Kennisoverdracht voor u van belang.

- Voorwaarden en regels
- Kennisoverdracht
- Invulformat voortzettingsaanvraag/voortgangsrapport
- Datamanagementprotocol

Onder aan deze pagina vindt u de documenten die hiervan afwijken en die gelden voor projecten die zijn gehonoreerd voor 1 maart 2014.

Om te zien welke personeelstarieven van toepassing zijn op uw project kunt u het volgende document raadplegen: Personeelstarieven per 1-7-2006 t/m per 1-7-2017.

Overige nuttige formulieren:

- Personeelsinformatieformulier
- Toelichting personele aanstellingen 
- Eindformulier financiƫle afsluiting
- Eindformulier inhoudelijke afsluiting 
- Vergoeding drukkosten proefschriften
- Invulformaat voor voortgangs- en voorzettingsverslagen
 

In het document ‘Richtlijnen voor het aanvragen van financiering (OTP)’ kunt u verscheidene toelichtingen vinden, o.a. op de volgende onderwerpen:
- Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken;
- Cofinanciering;
- Vereisten aan een steunbrief;
- Personeelsposities;
- Begrotingsposten;
- Verplichte formulieren;
- Beoordelingsprocedure (incl. Vragen aan de referenten en Beoordelingsschalen).