STW.nl

U bent hier

Transitie NWO gaat nieuwe fase in

Transitie NWO gaat nieuwe fase in

1 april 2016

De transitie van NWO gaat een belangrijke nieuwe fase in. Onder leiding van Wim van Saarloos, directeur van NWO’s transitieprogramma, presenteert NWO een integraal plan dat de inrichting van de nieuwe organisatie schetst.
 
Het Integraal hoofdontwerp en plan NWO beschrijft in hoofdlijnen de inrichting van de governance, de bedrijfsvoering, de nieuw te vormen domeinen en het neerzetten van de nieuwe institutenorganisatie.
 
Domeinen
De nieuwe NWO-structuur gaat op 1 januari 2017 van start. Vanaf die datum worden de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen geclusterd tot vier domeinen die samen het gehele wetenschappelijke veld omvatten. De activiteiten van STW worden dan ondergebracht in het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Daarbij blijven de huidige budgetten voor toegepast en technisch onderzoek intact.
 
TTW-bestuur
Na de transitie zal het huidige bestuur van STW aanblijven en verdergaan als het TTW-bestuur. Momenteel is de werving voor een voorzitter van het TTW-bestuur in volle gang. Deze bestuursvoorzitter zal ook deel uitmaken van het NWO-bestuur. 
 
Transitieteam
Het integraal plan is een uitwerking van het eerdere plan-Breimer, waaraan ook werkgroepen van NWO-betrokkenen en andere stakeholders hebben meegewerkt. Momenteel wordt het plan voorgelegd aan de ondernemingsraden van de NWO-onderdelen. In de komende maanden wordt het transitieteam het integraal plan verder in detail uit.
 
Slagvaardig
Het doel van deze transitie is een slagvaardiger en meer multidisciplinair gerichte NWO-organisatie. Het nieuwe NWO richt zich meer op samenwerking, gaat flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap en zal samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij versterken.
 
Kijk voor meer informatie over de NWO-transitie op www.stw.nl/transitie