STW.nl

U bent hier

Deadline open call Industrial Doctorates

16 januari 2018

Het pilotprogramma Industrial Doctorates richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb). Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf. Juist door wetenschappelijke kennis dichter bij het bedrijfsleven te brengen, is de impact op een toepassing in de praktijk groter.

Meer informatie over deze call vindt u op de Open Call-pagina.