STW.nl

U bent hier

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma (OTP) van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek. Indienen van onderzoeksaanvragen kan het hele jaar door. Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit én utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het onderzoeksvoorstel, de referentcommentaren en het weerwoord van de indieners vormen samen een protocol. Op basis van de protocollen bepaalt een jury een prioriteitsvolgorde. Het bestuur neemt het uiteindelijke honoreringsbesluit. Bij elk project wordt een Gebruikerscommissie ingesteld.

Vernieuwde Brochuretekst OTP vanaf 1 augustus 2017
Sinds 1 mei 2017 is een nieuwe NWO Subsidieregeling 2017 van kracht. Dit heeft geen gevolgen voor aanvraagprocedures en het huidige beleid van het NWO-domein TTW zoals het beleid rondom Intellectueel Eigendom en Publicatie. De Algemene Voorwaarden van STW komen te vervallen. Deze voorwaarden zijn nu opgenomen in de NWO Subsidieregeling 2017 en in de brochureteksten (calls for proposals). Het OTP is het eerste financieringsinstrument van NWO-domein TTW dat gebaseerd is op de NWO Subsidieregeling 2017. De brochuretekst is daarom aangepast. De grootste wijziging is dat taak en werkwijze van de gebruikerscommissies staan beschreven in een apart document ‘Richtlijnen Gebruikerscommissie’.

Op aanvragen en projecten waarop de Algemene Voorwaarden van STW van toepassing zijn, blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. De brochuretekst en daarop gebaseerde subsidieverleningsbesluiten verwijzen steeds naar de van toepassing zijnde regelingen. Lees meer over de nieuwe NWO Subsidieregeling binnen NWO-domein TTW.

Nieuwe personeelstarieven
Sinds1 juli 2017 zijn de nieuwe personeelstarieven met betrekking tot het 'akkoord overlaten werkgeverschap NWO/VSNU' van kracht. Let op: voor NWO-domein TTW zijn deze tarieven nog altijd zonder opslag voor het risico van werkloosheid. Voor aanvragen ingediend na 30 juni 2017 dienen de nieuwe bedragen opgenomen te zijn in de aanvraagbegroting.

OTP-projecten
In de afgelopen decennia heeft het Open Technologieprogramma vele succesvolle projecten voortgebracht. Een kleine selectie van recente projecten is hier op een rij gezet.

Organ Assist:
Een warm bad voor organen

 

PeatCap:
Gifbelt reinigt zichzelf

 

Veilig de weg op in 
zelfrijdende auto's

 

Quirem:
Stralende bolletjes tegen kanker

 

Plasticsoep in de sloot

 

Bouwen voor een wereld met 
acht miljard bewoners

 

Zelfreinigende stortplaatsen

 

Bioplastic herstelt natuur

 

Mysterieus zandgedrag onder de loep

 

 

 

 

Contactpersoon 


Subscribe to RSS - Open Technologieprogramma