STW.nl

U bent hier

Partnership

Het financieringsinstrument Partnership van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) is bedoeld voor het aanpakken van vragen en wensen vanuit het bedrijfsleven. Een Partnershipprogramma combineert op een efficiënte manier vraagsturing vanuit het bedrijfsleven met open indiening van onderzoekideeën vanuit de Nederlandse universiteiten en para-universitaire instituten. 

De kern van een Partnershipprogramma wordt gevormd door de themabeschrijving, die wordt opgesteld door een of meer bedrijven. TTW organiseert vervolgens een call rondom dat thema en roept universitaire onderzoekers op om te komen met hun beste ideeën die passen binnen het thema. Hier kan een op maat gesneden matchmaking aan vooraf gaan. 

Een Partnershipprogramma wordt 50/50 gefinancierd (cash) door TTW en de partner(s) uit het bedrijfsleven. Wanneer meer dan één bedrijf co-financier is, wordt verwacht dat een van die bedrijven als aanspreekpunt voor TTW fungeert, of dat een bedrijvenconsortium wordt gevormd. Via haar netwerk biedt TTW zo het bedrijfsleven toegang tot de beste onderzoekers in het Nederlandse academische systeem. TTW heeft budget voor enkele Partnerships per jaar. Zij hebben een omvang van tenminste 3 miljoen euro waarbij het bedrijf de helft betaalt en TTW – eventueel met andere academische partners samen – de andere helft.

Er is geen indieningsmogelijkheid voor Partnershipprogramma's. Een programma komt tot stand in overleg met een of meer bedrijven. Daarna wordt een call geopend om onderzoeksvoorstellen op te roepen. Die worden volgens de standaard werkwijze van TTW door onafhankelijke deskundigen beoordeeld en in een prioriteitsvolgorde gezet. Het TTW-bestuur honoreert op basis daarvan de beste voorstellen. Een programmacommissie of stuurgroep met vertegenwoordigers van het bedrijf/de bedrijven en door TTW aangezochte onafhankelijke academische experts heeft de supervisie over het programma.

STW/TTW kent de volgende Partnershipprogramma’s:

Bekijk alle programmas van dit financieringsinstrument
Subscribe to RSS - Partnership