STW.nl

U bent hier

Perspectief

Perspectiefronde 2016/2017:

Het TTW-bestuur honoreerde zes programmavoorstellen binnen deze Perspectiefronde. Twaalf aanvragen hadden binnen deze ronde een uitnodiging van het TTW-bestuur ontvangen om een uitgewerkt voorstel in te dienen voor Fase 3. Een toelichting op deze aanvragen vindt u via deze link, door te klikken op de betreffende programmatitel. 

 

Perspectiefronde 2017/2018

Echte innovatie vraagt vaak een grootschalige aanpak. Om een innovatieve doorbraak te verwezenlijken moet je nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan.
 
De Perspectiefronde bestaat uit drie fasen:
 
 • Fase 1: Aanmelden Programma-initiatief op de TTW-website
 • Fase 2: Indienen Programma-ontwerp
 • Fase 3: Uitwerking van geselecteerde programma-ontwerpen (deadline 17 mei 2018)
   

De Perspectiefronde 2017/2018 bevindt zich op dit moment in Fase 3. Er zijn 16 consortia (zie onderstaand) uitgenodigd om hun Programma-ontwerp uit te werken tot een volledig programma. Meer informatie over de ingediende initiatieven en de geselecteerde onderwerpen is hier te vinden.

 • P17-01 Prof.dr.ir. E.J. van Henten
  Cognitive Robots for Flexible Agro Food Technology (FlexCRAFT)
   
 • P17-05 Prof. B. Loos
  EXPLORA: Personalized diagnostics and interventions in chronic inflammatory diseases by exploiting the oral cavity
   
 • P17-06 Prof. W.H. Hendriks
  Mother knows best. Improvement in farm animal health, welfare and performance, through early life programming
   
 • P17-07 Prof.dr. D. Lohse
  “AQUA” – Water Quality in Maritime Hydrodynamics
   
 • P17-08 Prof.dr. B. Dam
  Electrons to Chemical Bonds (E2CB)
   
 • P17-10 Prof.dr. L.P.H. de Goey
  Metal fuel energy applications: development of the combustion and renewable energy-based regeneration cycles, using metal waste as cycle initiator (MetalCycles)
   
 • P17-19 Prof.dr G. van den Ackerveken
  LettuceKnow: Towards science-based improvement of salad
   
 • P17-24 H.P. Urbach
  Synoptic Optics (SYNOPTICS)
   
 • P17-25 A. van den Berg
  SMART Organ-on-Chip: State-of-the-art Micro-physiological Approach to Recapitulate Tissues
   
 • P17-30 Prof.dr. H. de Kroon
  FLOWER DIKES Utilizing botanical diversity for strong and manageable dikes
   
 • P17-31 Dr.ir. W.  Broere
  Future-proof tunnels
   
 • P17-32 Prof.dr.ir. C.L. de Korte
  Ultrafast Ultrasound Imaging for Extended Diagnosis and Treatment of Vascular Disease (ULTRA-X-TREME)
   
 • P17-39 Prof. C.H. Bangma
  The URINOME Project: Urinomics-Based Diagnostics for Cancer, Infection and Transplantation
   
 • P17-47 Prof.dr. C. de Weerth
  The ABC Toolbox: Developing a Toolbox of Advanced Behavioral, Cognitive, and Physiological Methods for Basic and Applied Infant Research and Clinical Practice
   
 • P17-48 Dr. W.G.J.H.M. van Sark
  Smart Architectural Facades for solar Energy harvesting (SAFE)
   
 • P17-49 Prof. J.D. Pietrzak
  SALTI: Salt intrusion through open water in urbanizing deltas
   

Perspectiefronde 2017/2018:

Documents in English:

Heeft u vragen over Perspectief of wilt u een afspraak maken om uw plannen te bespreken? Neem dan contact met Perspectief-coördinator Anke Stekelenburg of met Lise de Jonge.
 

Financieringsinstrument Perspectief

Het financieringsinstrument Perspectief van TTW (voorheen Technologiestichting STW) richt zich op het realiseren van economische en maatschappelijke impact op voor Nederland relevante thematische gebieden en is het financieringsinstrument voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Inpassing in actuele Topsector-roadmaps/innovatie-agenda’s is verplicht. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.
 

Perspectief-programma’s kennen vier karakteristieke eigenschappen:
1. Het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak
2. Samenwerking met gebruikers
3. Medefinanciering door private partijen
4. Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap

Een onderzoeker mag per Perspectief-ronde aan slechts één programmaontwerp zijn/haar naam verbinden.
 

Fase 1: Aanmelding programma-initiatief

TTW hecht eraan dat onderzoeksthema’s in openheid en dialoog worden opgezet. Het Perspectief-instrument richt zich specifiek op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mogelijk nieuwe (multidisciplinaire) samenwerking. Om in aanmerking te komen voor het indienen van een programma-ontwerp is het daarom verplicht vooraf uw programma-initiatief te publiceren via de TTW-website.

Het organiseren van een matchmaking-bijeenkomst is optioneel, maar het wordt aanbevolen om een dergelijke bijeenkomst in samenwerking of afstemming met één of meer TKI’s te organiseren.

Uw programma-initiatief bevat:

 • Voorlopige titel van de themasuggestie
 • Korte beschrijving thema
 • Contactpersoon/trekker van het thema
 • Namen en instelling/bedrijf van de overige initiatiefnemers
 • Topsector en roadmap/innovatieagenda
 • Optioneel: datum, tijdstip en locatie van de openbare bijeenkomst
   

Ex-ante toetsing op passendheid in Topsector

Ex-ante toetsing op passendheid in de actuele Topsector-roadmaps/innovatieagenda’s is verplicht. U dient een schriftelijke toelichting te geven waarin beschreven staat op welke manier het programmavoorstel een expliciete bijdrage levert aan één of meer Topsector roadmap(s)/innovatieagenda(’s). Het hiervoor bestemde formulier ‘Formulier Verplichte ex-ante Toetsing Topsectoren’, kan vanaf eind september gedownload worden.

Fase 2: Indienen Programma-ontwerp

Het programma-ontwerp bestaat uit maximaal 7 pagina’s, exclusief de gevraagde bijlagen. Gebruik in alle correspondentie omtrent uw programma-ontwerp de specifieke code P17-XX, waarbij XX staat voor het nummer dat uw programma-initiatief heeft gekregen op de TTW-website na indiening.
 

Fase 3 Uitwerken programma-ontwerp door geselecteerde consortia

De hoofdaanvragers van de programma-ontwerpen ontvangen half februari 2018 schriftelijk bericht over het besluit van het bevoegd bestuur binnen NWO. De indieners van de geselecteerde programma-ontwerpen worden in de gelegenheid gesteld hun programma-ontwerp uit te werken tot een uitgebreid programmavoorstel. Dit programmavoorstel dient de beschrijving van het voorgestelde programma te bevatten, en de concrete invulling met onderzoeksprojecten en benodigde financiële middelen.

 Bekijk alle programmas van dit financieringsinstrument

Perspectiefronde 2017/2018

Echte innovatie vraagt vaak een grootschalige aanpak. Om een innovatieve doorbraak te verwezenlijken moet je nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan.
Subscribe to RSS - Perspectief