STW.nl

U bent hier

Perspectief

Perspectiefronde 2016-2017

In de Perspectiefronde 2016-2017 hebben onderstaande 12 aanvragen de uitnodiging van het TTW bestuur ontvangen om een uitgewerkt voorstel in te dienen voor Fase 3. Een toelichting op deze aanvragen vindt u via deze link, door te klikken op de betreffende programmatitel.

Perspectief
Echte innovatie vraagt vaak een grootschalige aanpak. Om een innovatieve doorbraak te verwezenlijken moet je nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan. Perspectief is een financieringsinstrument van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW).

De nieuwe Perspectiefronde is op 3 oktober 2016 geopend. In deze ronde is circa 16.5 miljoen euro inclusief btw beschikbaar voor programma’s die passen binnen de 9 Topsectoren. De procedure bestaat uit 3 Fasen.

  • Fase 1: Deadline 3 november 2016, 14.00 uur 's middags
  • Fase 2: Deadline 8 december 2016, 14:00 uur ’s middags
  • Fase 3: Deadline 18 mei 2017, 14:00 uur ’s middags
    • Programmavoorstel: Uitwerking van geselecteerde programma-ontwerpen.

Met betrekking tot de deadlines wordt het NWO beleid Handhaving van Deadlines gevolgd: "Te laat is te laat!"

Gebruik in alle correspondentie omtrent uw programma-ontwerp de specifieke code P16-XX, waarbij XX staat voor het nummer dat uw programma-initiatief heeft gekregen op de TTW-website na indiening.

Belangrijke documenten:

 

Documents in English:

 

Heeft u vragen over Perspectief of wilt u een afspraak maken om uw plannen te bespreken? Neem dan contact met Perspectief-coördinator Anke Stekelenburg of met Lise de Jonge.

 

Financieringsinstrument Perspectief

Het financieringsinstrument Perspectief van TTW (voorheen Technologiestichting STW) richt zich op het realiseren van economische en maatschappelijke impact op voor Nederland relevante thematische gebieden en is het financieringsinstrument voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Inpassing in actuele Topsector-roadmaps/innovatie-agenda’s is verplicht. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.

Perspectief-programma’s kennen vier karakteristieke eigenschappen:
1. Het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
2. Samenwerking met gebruikers;
3. Medefinanciering door private partijen;
4. Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap.

Een onderzoeker mag per Perspectief-ronde aan slechts één programmaontwerp zijn/haar naam verbinden.
 

Drie fasen

De Perspectief-procedure kent drie fasen:

  • Fase 1: Programma-initiatief: Publicatie van onderzoeksthema op TTW-website om openheid en samenwerking te bevorderen.
  • Fase 2: Programma-ontwerp: Beschrijving van doelstelling(en), onderzoekslijnen, type projecten, begroting en bijdrage gebruikers.
  • Fase 3: Programmavoorstel: Uitwerking van geselecteerde programma-ontwerpen.

 

Fase 1: Aanmelding Programma-initiatief

TTW hecht eraan dat onderzoeksthema’s in openheid en dialoog worden opgezet. Het Perspectief-instrument richt zich specifiek op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mogelijk nieuwe (multidisciplinaire) samenwerking. Om in aanmerking te komen voor het indienen van een programma-ontwerp is het daarom verplicht vooraf uw programma-initiatief te publiceren via de TTW-website.

Het organiseren van een matchmaking-bijeenkomst is optioneel, maar het wordt aanbevolen om een dergelijke bijeenkomst in samenwerking of afstemming met één of meer TKI’s te organiseren.

Uw programma-initiatief bevat:

·         voorlopige titel van de themasuggestie;
·         korte beschrijving thema;
·         contactpersoon/trekker van het thema;
·         namen en instelling/bedrijf van de overige initiatiefnemers;
·         topsector en roadmap/innovatieagenda;
·         optioneel: datum, tijdstip en locatie van de openbare bijeenkomst.

Ex-ante toetsing passendheid in Topsector

Ex-ante toetsing op passendheid in de actuele Topsector-roadmaps/innovatieagenda’s is verplicht. U dient een schriftelijke toelichting te geven waarin beschreven staat op welke manier het programmavoorstel een expliciete bijdrage levert aan één of meer Topsector roadmap(s)/innovatieagenda(’s). Het hiervoor bestemde formulier ‘Formulier Verplichte ex-ante Toetsing Topsectoren’, kan vanaf eind september gedownload worden.

Fase 2: Indienen Programma-ontwerp

Vanaf eind september 2016 kunt u het verplichte invulformaat en de richtlijnen voor het opstellen van een programma-ontwerp downloaden. Het programma-ontwerp bestaat uit maximaal 7 pagina’s, exclusief de gevraagde bijlagen. Gebruik in alle correspondentie omtrent uw programma-ontwerp de specifieke code P16-XX, waarbij XX staat voor het nummer dat uw programma-initiatief heeft gekregen op de TTW-website na indiening.

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Perspectief-coördinator Anke Stekelenburg of met Lise de Jonge.

 Bekijk alle programmas van dit financieringsinstrument

Perspectiefronde 2016-2017

Jaarlijks stelt Technologiestichting STW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de technische en toepassingsgerichte wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is circa 16,5 miljoen euro beschikbaar voor programma’s die passen binnen de 9 Topsectoren.
Subscribe to RSS - Perspectief