STW.nl

U bent hier

Perspectief

Perspectiefronde 2017/2018: nieuwe ronde open op 2 oktober 2017!

Echte innovatie vraagt vaak een grootschalige aanpak. Om een innovatieve doorbraak te verwezenlijken moet je nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan.
 
De nieuwe Perspectiefronde gaat op 2 oktober 2017 open. De richtlijnen en het invulformat voor deze ronde zijn vergelijkbaar met de richtlijnen van de ronde 2016/2017. De belangrijkste richtlijnen zijn:
 
 • TTW stelt de Perspectiefronde 2017/2018 open voor alle 9 Topsectoren – High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Water. 
 • De minimale omvang van de TTW-bijdrage aan het programmabudget is 1,5 miljoen euro. De maximale TTW-bijdrage per programma bedraagt 4 miljoen euro.
 • De cofinancieringseis voor gebruikers is hetzelfde als in de ronde van 2016/2017. De cofinancieringseis geldt wederom voor het gehele programma en niet op projectniveau. Per programma geldt dat minimaal 15% van de benodigde  financiële middelen dient te bestaan uit cash cofinanciering door de gebruikers. Daarnaast dient per programma minimaal 30% van de totale programmakosten te bestaan uit cofinanciering door gebruikers (cash en/of in kind bijdrage).
 • TTW biedt onderzoekers en partners waarmee zij samenwerken de optie om eigen afspraken te maken over intellectueel eigendom.
 
Deze Perspectiefronde bestaat uit drie fasen:
 
 • Fase 1: Deadline 2 november 2017, 14:00 uur ’s middags
  • Aanmelden Programma-initiatief op de TTW-website via de Open calls-pagina
 • Fase 2: Deadline 7 december 2017, 14:00 uur ’s middags
  • Indienen Programma-ontwerp
 • Fase 3: Deadline 17 mei 2018, 14:00 uur ’s middags
  • Programmavoorstel: Uitwerking van geselecteerde programma-ontwerpen
 
Vanaf eind september 2017 vindt u hier de brochure, het invulformat en de benodigde formulieren. Heeft u vragen over Perspectief of wilt u een afspraak maken om uw plannen te bespreken? Neem dan contact met de Perspectief-coördinatoren Anke Stekelenburg en Lise de Jonge.
 

Financieringsinstrument Perspectief

Het financieringsinstrument Perspectief van TTW (voorheen Technologiestichting STW) richt zich op het realiseren van economische en maatschappelijke impact op voor Nederland relevante thematische gebieden en is het financieringsinstrument voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Inpassing in actuele Topsector-roadmaps/innovatie-agenda’s is verplicht. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.
 

Perspectief-programma’s kennen vier karakteristieke eigenschappen:
1. Het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak
2. Samenwerking met gebruikers
3. Medefinanciering door private partijen
4. Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap

Een onderzoeker mag per Perspectief-ronde aan slechts één programmaontwerp zijn/haar naam verbinden.
 

Drie fasen

De Perspectief-procedure kent drie fasen:

 • Fase 1: Programma-initiatief: Publicatie van onderzoeksthema op TTW-website om openheid en samenwerking te bevorderen
 • Fase 2: Programma-ontwerp: Beschrijving van doelstelling(en), onderzoekslijnen, type projecten, begroting en bijdrage gebruikers
 • Fase 3: Programmavoorstel: Uitwerking van geselecteerde programma-ontwerpen

 

Fase 1: Aanmelding programma-initiatief

TTW hecht eraan dat onderzoeksthema’s in openheid en dialoog worden opgezet. Het Perspectief-instrument richt zich specifiek op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mogelijk nieuwe (multidisciplinaire) samenwerking. Om in aanmerking te komen voor het indienen van een programma-ontwerp is het daarom verplicht vooraf uw programma-initiatief te publiceren via de TTW-website.

Het organiseren van een matchmaking-bijeenkomst is optioneel, maar het wordt aanbevolen om een dergelijke bijeenkomst in samenwerking of afstemming met één of meer TKI’s te organiseren.

Uw programma-initiatief bevat:

 • Voorlopige titel van de themasuggestie
 • Korte beschrijving thema
 • Contactpersoon/trekker van het thema
 • Namen en instelling/bedrijf van de overige initiatiefnemers
 • Topsector en roadmap/innovatieagenda
 • Optioneel: datum, tijdstip en locatie van de openbare bijeenkomst

 

Ex-ante toetising passendheid in Topsector

Ex-ante toetsing op passendheid in de actuele Topsector-roadmaps/innovatieagenda’s is verplicht. U dient een schriftelijke toelichting te geven waarin beschreven staat op welke manier het programmavoorstel een expliciete bijdrage levert aan één of meer Topsector roadmap(s)/innovatieagenda(’s). Het hiervoor bestemde formulier ‘Formulier Verplichte ex-ante Toetsing Topsectoren’, kan vanaf eind september gedownload worden.

Fase 2: Indienen Programma-ontwerp

Vanaf eind september 2017 kunt u het verplichte invulformaat en de richtlijnen voor het opstellen van een programma-ontwerp downloaden. Het programma-ontwerp bestaat uit maximaal 7 pagina’s, exclusief de gevraagde bijlagen. Gebruik in alle correspondentie omtrent uw programma-ontwerp de specifieke code P17-XX, waarbij XX staat voor het nummer dat uw programma-initiatief heeft gekregen op de TTW-website na indiening.
 

Perspectiefronde 2016/2017

In de Perspectiefronde 2016/2017 hebben onderstaande 12 aanvragen de uitnodiging van het TTW bestuur ontvangen om een uitgewerkt voorstel in te dienen voor Fase 3. Een toelichting op deze aanvragen vindt u via deze link, door te klikken op de betreffende programmatitel. Het TTW-bestuur neemt medio november 2017 een honoreringsbesluit.

 

Relevante documenten voor de Perspectiefronde 2016/2017:

 

Documents in English:

 

Heeft u vragen over Perspectief of wilt u een afspraak maken om uw plannen te bespreken? Neem dan contact met Perspectief-coördinator Anke Stekelenburg of met Lise de Jonge.

 Bekijk alle programmas van dit financieringsinstrument

Perspectiefronde 2016-2017

Jaarlijks stelt Technologiestichting STW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de technische en toepassingsgerichte wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is circa 16,5 miljoen euro beschikbaar voor programma’s die passen binnen de 9 Topsectoren.
Subscribe to RSS - Perspectief