STW.nl

U bent hier

Clean Combustion Concepts

Verbranding om energie op te wekken zal van eminent belang blijven in deze eeuw. Uit energiestudies blijkt dat omstreeks het jaar 2050 nog steeds ruim 50% van de wereldwijde energiebehoefte zal worden gedekt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Biomassa zal dan naar verwachting een aandeel van 15% hebben. Verbranding, bijvoorbeeld in motoren, elektriciteitscentrales en industriële ovens en fornuizen is de belangrijkste manier om energie op te wekken. Ook energieopwekking uit biomassa zal hoofdzakelijk door verbranding plaatsvinden. Om aan de toekomstige strenge milieueisen te kunnen voldoen zullen bedrijven nieuwe en schone technologieën versneld moeten invoeren. Dit geldt ook voor nieuwe en schone verbrandingstechnologie.

Het CCC-Perspectiefprogramma richt zich erop om de industrie te ondersteunen in de ontwikkeling en toepassing van Clean Combustion Concepts (Schone Verbranding Concepten). De nadruk ligt voornamelijk op het tot stand brengen van innovaties in de wetenschap en technologie van verbranding, gericht op stabiele conversieprocessen van hedendaagse en toekomstige brandstoffen met een optimaal rendement en minimale emissies.

De focus ligt hoofdzakelijk op fundamenteel onderzoek, met als doel het ontrafelen en modeleren van verbrandingsfenomenen op verschillende schalen. Maar de stap naar een werkelijke toepassing binnen de industrie is daarin een essentieel onderdeel. Het idee achter het CCC perspectief programma is het initiëren van een set interactieve projecten van zowel een fundamenteel als een toegepast niveau op een zodanige manier dat er sprake is van dwarsverbanden tussen de verschillende projecten. Het programma bestaat uit 8 projecten waarbij 4 Nederlandse universiteiten en 20 bedrijven en onderzoeksinstituten betrokken zijn. Het samengestelde programma wordt gesteund door het beleid van de Nederlandse overheid en inhoudelijk sluit het goed aan bij het huidige spectrum van energiegerelateerde programma’s.

De belangrijkste doelstellingen van het CCC-programma zijn:

  • Het ontwikkelen van schone en zuinige verbrandingstechnologie voor fossiele en biobrandstoffen.
  • Het ontwikkelen van numerieke modellen en meettechnieken voor ultra-schone verbranding zoals flameless combustion in ovens en Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) in motoren.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van verbrandingsonderzoek.

Voor meer informatie over de betrokken partners en projecten verwijzen wij u graag door naar www.cleancombustionconcepts.nl

Platform Schone en Zuinige VerbrandingHet CCC-programma is geïnitieerd door het STW Platform Schone en Zuinige Verbranding (SZV), waarin vertegenwoordigers vanuit universiteiten en bedrijven zitting hebben. Naast de coördinatie van het CCC-programma brengt het SZV Platform ook jaarlijks een Brandbrief uit en organiseert het Platform het COMBURA symposium.
 

Eindverslag Clean Combustion Concepts
Het eindverslag van dit Perspectief-programma is beschikbaar als pdf-bestand.

The final Report of Clean Combustion Concepts is now available for download.

 

COMBURA (previous years)

 

COMBURA 2014

This year the COMBURA symposium was organized for the 13th time with participants from universities, research institutes and industrial companies in The Netherlands and the surrounding countries. COMBURA 2014 was organized in Kontakt der Kontinenten, Amersfoort. At the symposium recent developments in advanced combustion research with a clear focus on the potential for application in industry were presented.

In the Book of Abstract you find the summaries of the oral presentations and poster presentations:
COMBURA 2014 Book of Abstracts
 

De Brandbrief is een uitgave van het Platform van het STW-technologieprogramma Schone en Zuinige Verbranding (SZV). De Brandbrief bericht over lopende zaken in het programma, vorderingen van onderzoek en ander nieuws van participerende bedrijven en universiteiten. De uitvoering is in handen van Technologiestichting STW.
Kijk hier voor meer informatie en de laatste uitgave >>

De Brandbrief is a publication of the Platform of the STW Technology program Clean and Efficient Combustion (SZV). De Brandbrief reports on current issues in the program, progress of research and other news from participating companies and universities. Production is carried out by Technology Foundation STW.
For more information and the latest issue click here >>

 

COMBURA 2013

In the Book of Abstracts you find the summaries of the oral presentations and poster presentations:
COMBURA 2013 Book of Abstracts

 

Financieringsinstrument 
Doel 
Ontwikkelen van schone en zuinige verbrandingstechnologie voor fossiele en biobrandstoffen.
Begindatum 
01-01-2009
Einddatum 
31-12-2015
Contactpersoon  
Bekijk alle projecten van dit programma

flexFLOX: Flameless combustion conditions and efficiency improvement of single- and multi-burner-FLOX furnaces in relation to changes in fuel and oxidizer composition

Flameless combustion is a clean combustion concept leading to strongly reduced pollutant emissions compared to traditional combustion processes. To re...

Project nummer: 
10428
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Gebruikers: 
Seven companies and five other universities are in
Begindatum:
01-10-2009
, einddatum:
31-05-2014

BiOxyFuel: Torrefied Biomass Combustion under Oxy-fuel Conditions in Coal Fired Power Plants

The objective of the BIOxyFuel project was to increase understanding and predictive capabilities of torrefied biomass combustion at high co-firing rat...

Project nummer: 
10416
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente
Gebruikers: 
Three companies and one other university are invol
Begindatum:
01-10-2009
, einddatum:
07-01-2015

MILDNOx: NO Formation and fuel flexibility in dilute combustion

Combustion using highly preheated air, together with diluted air and/or fuel, is a clean combustion concept that combines high efficiency and low poll...

Project nummer: 
10414
Deelnemende kennisinstellingen: 
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Eindhoven
Gebruikers: 
Four companies and two other universities are invo
Begindatum:
01-07-2009
, einddatum:
28-02-2014

ALTAS - Advanced low NOx flexible fuel gas turbine combustion, aero and stationary

Gas turbine combustion is the most important energy conversion method in the world today. Using gas turbines, large scale, low emission energy prod...

Project nummer: 
10426
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Gebruikers: 
Two companies are involved in this project.
Begindatum:
01-04-2010
, einddatum:
14-04-2014

MoST - Multi-scale modification of swirling combustion for optimized gas turbines

Gas turbine combustion is the most important energy conversion method in the world today. Using gas turbines, large scale, low emission energy prod...

Project nummer: 
10425
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente
Gebruikers: 
Four companies are involved in this project.
Begindatum:
01-11-2009
, einddatum:
31-01-2014

ULRICO - Ultra Rich combustion of natural gas and soot formation

The use of natural gas as a basis for syngas may be seen as a first step to the clean use of sustainable hydrocarbons. Partial combustion of natura...

Project nummer: 
10420
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit Twente
Gebruikers: 
Three companies and one other university are invol
Begindatum:
01-01-2009
, einddatum:
31-03-2013

HiTAC - Heavy Fuel-oil combustion in a HiTAC boiler

This project concerns the extension of the application of High Temperature Air Combustion (HiTAC) to heavy-oil combustion processes in a boiler. To...

Project nummer: 
10418
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente
Gebruikers: 
Seven companies are involved in this project.
Begindatum:
01-07-2009
, einddatum:
14-10-2013

XCiDE - Crossing Combustion modes in Diesel Engines

Current legislation (EURO VI, US 2010) limits emissions to extremely low NOx (US2010: 0.27 g/kWh) and soot (0.013 g/kWh) levels. Currently aftertre...

Project nummer: 
10417
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Gebruikers: 
Six companies are involved in this project.
Begindatum:
01-11-2009
, einddatum:
31-03-2014
Subscribe to RSS - Clean Combustion Concepts