STW.nl

U bent hier

STW – EL&I Eiwitinnovatieprogramma

Technologiestichting STW heeft met het Ministerie van EL&I een overeenkomst gesloten om gezamenlijk een onderzoeksprogramma over eiwitinnovatie te gaan uitvoeren. Binnen dit programma kunnen gehonoreerde onderzoeksprojecten nog dit jaar van start gaan. Het programma daagt wetenschappers en ondernemers uit om met nieuwe kennis, technologische vindingen en praktische toepassingen een doorbraak te forceren op het gebied van verduurzaming van de eiwitproductie. Het programma sluit aan bij het topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I. Funderende kennis is nodig voor het realiseren van technologische doorbraken en innovatieve toepassingen zijn nodig om kennis te laten werken. Ofwel, wetenschap en bedrijfsleven werken tegelijkertijd samen aan eiwitinnovatie.

De duur van de individuele projecten bedraagt maximaal 4 jaar. Het budget van de call is 2,8 miljoen euro.

Academische onderzoekers worden uitgenodigd vooraanmeldingen voor onderzoeksprojecten, die antwoorden geven op de wetenschappelijke en technologische uitdagingen bij STW  in te dienen. Het Plan van het Eiwitinnovatieprogramma is in de Call for (pre-)proposals beschreven. Voor het kunnen indienen van een full proposal is het indienen van een pre-proposal verplicht.

De benodigde documenten voor het indienen van aanvragen vindt u hier:
Eiwitinnovatieprogramma Call for (pre-)proposals (pdf)
Eiwitinnovatieprogramma formulier 'Financiële planning'

Samenstelling Programmacommissie
Ing C.J.G. (Cor) Wever, Ministry EL&I, voorzitter
Dr. H. (Harry) Aiking, VU Amsterdam
Dr. G. (Gert) van Duinkerken, Wageningen UR
Dr. R. (René) Floris, NIZO
Dr. M. (Marco) Giuseppin, AVEBE
Professor dr. J. (Johan) Sanders, Wageningen UR
Dr. H.C.P.M. (Henry) van der Valk, STW, secretaris

 

Financieringsinstrument 
Contactpersoon  
Subscribe to RSS - STW – EL&I Eiwitinnovatieprogramma