STW.nl

U bent hier

EMEurope: Electric Mobility Europe Call 2016

De transnationale call Electric Mobility Europe (EMEurope) Call 2016 is bestemd voor innovatieprojecten die de uitrol van elektrische mobiliteit (e-mobiliteit) in stedelijke gebieden bevorderen. Veertien Europese landen en regio's hebben deze call voor projectvoorstellen opgezet in samenwerking met de Europese Commissie en de European Green Vehicles Initiative Association. Binnen deze call is 23 miljoen euro beschikbaar.

Key areas e-mobiliteit
De EMEurope Call 2016 ondersteunt projecten die zich richten op één of meer van de volgende vijf ‘key areas’ van e-mobiliteit:

  • System integration (transport, urban and sub-urban areas);
  • Integration of urban freight and city logistics in e-mobility;
  • Smart Mobility concepts and ICT applications;
  • Public Transport;
  • Consumer behaviour and societal trends.

 

Budget
Het maximale budget dat voor het gehele EMEurope call 2016 beschikbaar is gesteld, bedraagt 23 miljoen euro. Voor Nederlandse projecten is maximaal 2.980.000 euro beschikbaar.

Procedure
De EMEurope Call 2016 volgt een tweetraps-procedure voor de indiening en evaluatie van projectvoorstellen. De indiening van de ‘light proposals’ is gesloten. Nu volgt de indiening van ‘full proposals’ voor die projectvoorstellen die uit de evaluatie van ‘light proposal’ zijn geselecteerd. De aanvragers van de geselecteerde voorstellen zijn reeds geïnformeerd. De deadline voor het indienen van de ‘full proposal’ is 9 juni 2017.

Gedetailleerde informatie over de formele bepalingen, criteria en specificaties van de call en instructies voor het schrijven en indienen van de ‘full proposals’ is te vinden op de EMEurope-website en de EMEurope Call 2016 Guide for Applicants (pdf). Daarnaast zijn de richtlijnen beschreven in dit document.

Projectvoorstellen moeten worden ingediend via de EMEurope Call Management Tool. Uiterste indieningsdatum voor de ‘full proposals’ is 9 juni 2017, 17.00 CET. 

Technologiestichting STW geeft uitvoering aan het Nederlandse nationale deel van Electric Mobility Europe. STW is de financierende organisatie voor Nederlandse indieners in geselecteerde projecten. Rijkswaterstaat coördineert EMEurope voor Nederland.
 
Staatssteunregels

Indien de financiering staatssteun is (zie art. 107 VWEU) dient deze geoorloofd te zijn ingevolge de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01) of de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (651/2014) van 17 juni 2014.

Zoek partners voor onderzoeksvoorstellen
Voorstellen voor deze call dienen te bestaan uit een samenverband tussen internationale onderzoekspartners. Klik hier meer informatie.

Financieringsinstrument 
Doel 
De transnationale call Electric Mobility Europe (EMEurope) Call 2016 staat is bestemd voor innovatieprojecten die de uitrol van elektrische mobiliteit (e-mobiliteit) in stedelijke gebieden bevorderen.
Begindatum 
2017
Einddatum 
2021
Subscribe to RSS - EMEurope: Electric Mobility Europe Call 2016