STW.nl

U bent hier

High Tech Systemen & Materialen (HTSM)

De jaarlijkse HTSM-call van NWO-domein TTW is een uitvloeisel van het door het kabinet ingezette topsectorenbeleid. Zij daagt onderzoekers en bedrijven uit gezamenlijk funderende kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Deze call staat open voor onderzoeksvoorstellen die vallen binnen de 15 roadmaps van de topsector HTSM. Deze roadmaps zijn Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, Electronics, Embedded Systems, Healthcare, High Tech Materials, Lighting, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment, Smart Industry and Space.

De HTSM-call is een jaarlijks terugkerende call. Deze wordt door TTW georganiseerd met mede-financiering van de stichting TKI-HTSM. Voor deze call gelden specifieke voorwaarden en cofinancieringseisen. Deze zullen bij het opengaan van de call gepubliceerd worden.

Open voor aanvragen

Bekijk de open call HTSM2018 (deadline: 12 juni 2018)

View the open call HTSM2018 (deadline: 12 June 2018)

Doel 
HTSM is gericht op het stimuleren van excellent fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen in Nederland, om zodoende de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit gebied te versterken. Belangrijk daarbij is de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Bekijk alle projecten van dit programma

HTSM2018

De open call HTSM2018 staat open voor financieringsaanvragen voor toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.

Plasma-free Radical-enhanced ALD

This work has established a novel approach to atomic layer deposition (ALD) technique for the future ultra-large-scale integration (ULSI) in microe...

Project nummer: 
12846
Begindatum:
08-01-2013

Next-generation focused ion beam

...

Project nummer: 
16178
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Begindatum:
01-01-2018
, einddatum:
01-01-2022

Monolithically integrated SiC sun sensor for Space

Sun sensors, which are used to determine the satellite orientation towards the sun, are a vital part of the satellite attitude control. Current com...

Project nummer: 
16247
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
05-01-2018
, einddatum:
01-01-2022

ECOMOLD - Efficient Co-Molding of Metal – Thermoplastic Composite Joints

Metallic inserts in thermoplastic composites provide an efficient way of load introduction into structural components. The moldable nature of the m...

Project nummer: 
16213
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit Twente
Begindatum:
01-01-2018
, einddatum:
01-01-2022

Nanomaterial Networks for Artificial Intelligence in the Automotive Industry: NANO(AI)2

Autonomous and computer-assisted driving are disruptively changing the automotive industry. Automatic recognition and classification of traffic eve...

Project nummer: 
16237
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit Twente
Begindatum:
01-01-2018
, einddatum:
01-01-2022

Stable and Adjustable Mechanisms for Optical Instruments and Implants (SAMOII)

High-tech manufacturing equipment typically involves high precision and high throughput. The rapidly increasing product diversity requires frequent...

Project nummer: 
16191
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
01-01-2018
, einddatum:
01-01-2022

Maxwell modeling for chip metrology target electromagnetic-scattering analysis with cross talk (MAX META-XT)

Optical metrology is a key technology needed for the high-volume production of integrated circuits. Its performance hinges on the use of fast, flex...

Project nummer: 
16184
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Begindatum:
01-01-2018
, einddatum:
01-01-2022

Novel immunometabolic platforms for cancer diagnostics and pharmacotherapy (IMMUNMET)

Tumor associated macrophages (TAMs) are master modulators of tumor immunity and metabolism and have the capacity to be reprogrammed for their immun...

Project nummer: 
16249
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit Leiden
Begindatum:
01-01-2018
, einddatum:
01-01-2022

TORNADO - Targeting Of RNA Driving Onco-immune therapy

Er vindt een revolutie plaats in de behandeling van kanker. Door het activeren van het immuunsysteeem is het mogelijk immuuncellen aan te zetten to...

Project nummer: 
16169
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit Utrecht
Begindatum:
01-01-2018
, einddatum:
01-01-2022

Pagina's

Subscribe to RSS - High Tech Systemen & Materialen (HTSM)