STW.nl

U bent hier

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek. Er zijn geen thema’s in het OTP. Indienen van onderzoeksaanvragen kan het hele jaar door. Ga daarvoor altijd naar het elektronische indienloket Iris. Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit én utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het onderzoeksvoorstel, de referentcommentaren en het weerwoord van de indieners vormen samen een protocol. Op basis van de protocollen bepaalt een jury een prioriteitsvolgorde. Het bestuur neemt het uiteindelijke honoreringsbesluit. Bij elk project wordt een Gebruikerscommissie ingesteld.

Financieringsinstrument 
Bekijk alle projecten van dit programma

Rapid degradation of railway tracks on soft soils explained and mitigated: multi-scale dynamics modelling, a novel approach

In this project, a novel type of multi-scale modelling will be developed to understand and simulate the dynamics of stiffness transition zones in r...

Project nummer: 
15968
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
01-11-2017
, einddatum:
31-10-2023

Watching Ink Dry; Unraveling drying & film formation in inkjet printing

Inkjet printing has rapidly become a household technology; used by everyday consumers in their homes, to the production of professional printed mat...

Project nummer: 
15777
Begindatum:
01-11-2017
, einddatum:
01-11-2021

Non Ideal Compressible Fluid Dynamics (NICFD) - Enabling Science for Turbomachinery of Next-Generation Waste Heat Recovery Systems

Waste heat recovery systems can provide emission-free energy, but require advanced and efficient non conventional fluid machinery. The design of co...

Project nummer: 
15837
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
01-11-2017
, einddatum:
01-11-2021

IR-IS: a New Dimension in Analytical Mass Spectrometry

Mass spectrometry (MS) is one of the cornerstones of the modern analytical sciences and is indispensable in the analysis of complex mixtures and in...

Project nummer: 
15769
Deelnemende kennisinstellingen: 
Radboud Universiteit Nijmegen
Begindatum:
01-11-2017
, einddatum:
31-10-2021

Identification of microRNAs as biomarkers and therapeutic targets for chronic Hepatitis B virus (HBV) infection

Hepatitis B is a viral infection of the liver. 5% of the infected persons will develop chronic hepatitis B (CHB), of whom 15-40% will develop liver...

Project nummer: 
15783
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit van Amsterdam
Begindatum:
01-11-2017
, einddatum:
31-05-2021

Ultimate efficiency solar cell

At the open circuit voltage, a solar cell is not generating any current. To reach the 33.7% Shockley Queisser limit, all solar light should first b...

Project nummer: 
15971
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Begindatum:
01-11-2017
, einddatum:
01-02-2022

Structural analysis and position-resolved imaging of macromolecular structures using novel mass spectrometry–based approaches

Macromolecular assemblies (MMAs) are constantly around us, for example protein complexes that drive many biological processes (e,g., health and dis...

Project nummer: 
15575
Deelnemende kennisinstellingen: 
Maastricht University
Gebruikers: 
Er zijn drie bedrijven betrokken bij dit project.
Begindatum:
23-06-2017
, einddatum:
23-06-2021

Safety threat or measurement device? Using the MRI scanner to assess RF safety of implanted medical devices in MRI

There is a growing need for medical implants that can be safely used in MRI scanners. However, the MRI safety assessment is cumbersome and time con...

Project nummer: 
15739
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit Utrecht
Gebruikers: 
Twee bedrijven zijn betrokken bij dit project.
Begindatum:
03-07-2017
, einddatum:
03-07-2017

New organic electrodes for cheap Na-aqueous batteries

Implementation of efficient and cheap energy storage is a prerequisite for the large-scale introduction of fluctuating renewable energy sources suc...

Project nummer: 
15785
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
01-05-2017
, einddatum:
01-05-2021

Multi-Objective Deformable Image Registration (MODIR)

Multi-Objective Deformable Image Registration (MODIR) – An Innovative Synergy of Multi-Objective Optimization, Machine Learning, and Biomecha...

Project nummer: 
15586
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit van Amsterdam
Begindatum:
01-05-2017
, einddatum:
01-05-2021

Pagina's

Subscribe to RSS - Open Technologieprogramma