STW.nl

U bent hier

Partnershipprogramma STW-ProRail “ExploRail”

Doel van het onderzoeksprogramma “ExploRail” is door grensverleggend en innovatief onderzoek de spoorinfrastructuur in Nederland voor te bereiden op de toekomst. Het programma heeft twee thema’s: Whole System Performance en Intelligent Rail Infrastructure. Bij Whole System Performance ligt de nadruk op het verbeteren van de operationele performance van het spoorbeheer. Dit is een zeer complex proces waarvoor vernieuwende inzichten, technieken en samenwerkingsvormen moeten worden ontdekt. Bij Intelligent Rail Infrastructure is het doel moderne technieken uit de meettechniek en de ICT toepasbaar te maken voor optimaal onderhoud en vernieuwing van het spoor. De ambitie is een ‘zelfdenkend spoor’ te ontwikkelen. De wetenschappelijke vragen zijn aangedragen door ProRail en met de partijen samen geformuleerd tot het onderzoeksprogramma ExploRail.

STW wordt bij ExploRail ondersteund door het Gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen van NWO (MaGW). Tevens is er financiering vanuit MaGW en het vroegere ICTRegie. STW is trekker van het thema Intelligent Rail Infrastructure, MaGW trekt het thema Whole System Performance.

Hier vind je het Programmaplan ExploRail.

Het programma maakt deel uit van het NWO-thema “Verbinden van duurzame steden”.

Financieringsinstrument 
Doel 
Grensverleggend en innovatief onderzoek om de spoorinfrastructuur in Nederland voor te bereiden op de toekomst. In het bijzonder moderne technieken uit de meettechniek en de ICT toepasbaar maken voor optimaal onderhoud en vernieuwing van het spoor.
Begindatum 
2012
Einddatum 
2017
Contact Information 

Een programmacommissie heeft de supervisie over het programma.

Contactpersoon  
Bekijk alle projecten van dit programma

ADMIRE – Advanced monitoring and management of intelligent rail infrastructure

Over de huidige spoorinfrastructuur zijn voortdurend heel veel meet- en managementgegevens beschikbaar, afkomstig van verschillende bronnen. Om al ...

Project nummer: 
12236
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Gebruikers: 
Five companies are involved in this project.
Begindatum:
15-10-2012
, einddatum:
31-10-2016

smARt Railroad maintenance eNGinEERing with stochastic model checking (ARRANGEER)

Onderhoud van het spoor is een complex proces: er moeten afwegingen gemaakt worden over veiligheid, kosten, risico's en beschikbaarheid van het...

Project nummer: 
12238
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit Twente
Gebruikers: 
One company is involved in this project.
Begindatum:
15-09-2012
, einddatum:
15-10-2016

SmartOCCR - Smart information and decision support for railway operation control centres (Slimme informatie- en besluitvormingsondersteuning voor operation control centres op het spoor)

Het treinverkeer in Nederland heeft gemiddeld drie keer per dag last van een onvoorziene storing. Het Operational Control Centre Rail (OCCR) komt d...

Project nummer: 
12257
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
01-09-2012
, einddatum:
14-11-2016

DrTrack – Detection and diagnosis of railway track short wave anomalies

Een trein die over een spoor  rijdt, voelt de toestand van het spoor . De trein en het spoor raken er door in trilling. Is er een mankement aa...

Project nummer: 
12246
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Gebruikers: 
Seven companies are involved in this project.
Begindatum:
01-08-2012
, einddatum:
31-08-2016
Subscribe to RSS - Partnershipprogramma STW-ProRail “ExploRail”