STW.nl

U bent hier

Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geëxtraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit ​​om een ​​gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen. De contaminants of emerging concern (CEC) met betrekking tot de stedelijke watercyclus zijn het onderwerp van dit Partnership. Dit zijn veelal lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen zoals medicijnresten, antibiotica of voor het ecosysteem schadelijke stoffen.

De watersector speelt een belangrijke rol in de stedelijke watercyclus. De waterschappen behandelen huishoudelijk afvalwater, geven vergunningen af voor de afvoer van (industrieel) afvalwater en zijn verantwoordelijk voor de ecologische en chemische status van de regionale wateren. De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor gezond en veilig drinkwater, meestal afkomstig van oppervlakte- of grondwater bronnen. Zowel STOWA en KWR focussen op de korte tot middellange termijn toegepaste onderzoeksprojecten, gedreven door de waterschappen, drinkwaterbedrijven, overheden en industrieën. Samen met STW willen zij nu inzetten op excellent wetenschappelijk onderzoek  met inbegrip van meer fundamentele en ontwrichtende aspecten – op het gebied van contaminants of emerging concern (CEC) in water. 

Hiervoor zijn drie onderzoekthema’s gedefinieerd:

  1. Effect directed monitoring
  2. Sustainable treatment technology for municipal effluents
  3. Effective control

 

Projecten
Vijf onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen dit Partnership-programma:
 
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. L.C. Rietveld, Technische Universiteit Delft
 
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. A.J. Hendriks, Radboud Universiteit Nijmegen
 
Hoofdaanvrager: Prof.dr. A.M.J. Ragas, Radboud Universiteit Nijmegen
 
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. P.J. van den Brink, Wageningen University & Research
 
Hoofdaanvrager: Dr. M.H. Lamoree, Vrije Universiteit Amsterdam
 

Budget
Voor het programma is maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen komen van STW (1,5 miljoen euro en STOWA/KWR/TKI Watertechnologie (gezamenlijk 1,5 miljoen euro). Daarnaast zal de TKI Water-toeslag gegenereerd door STW in 2015 aan de call worden toegevoegd. De maximale bijdrage per project bedraagt 600.000 euro.

Documenten voor aanvragers
Call for Proposals
Financiële planning
Invulformaat preproposal
Invulformaat Full proposal
Verklaring en ondertekening hoofdaanvrager

Financieringsinstrument 
Begindatum 
01-09-2017
Bekijk alle projecten van dit programma

RoutinEDA: expanding the scope and downscaling the format of high throughput Effect-Directed Analysis for routine water cycle monitoring and effective control

A large variety of organic contaminants end up in the water cycle. This is of concern as they might adversely affect ecosystem and public health. B...

Project nummer: 
15747
Deelnemende kennisinstellingen: 
Vrije Universiteit Amsterdam
Gebruikers: 
Zeven bedrijven en een instituut zijn betrokken bi
Begindatum:
01-03-2018
, einddatum:
28-02-2022

EMERCHE: Effect-directed Monitoring tools to assess Ecological and human health Risks of CHemicals of Emerging concern in the water cycle

Regarding effective monitoring for water quality, many new technologies have become available in recent years. Based on chemical analysis alone, of...

Project nummer: 
15760
Deelnemende kennisinstellingen: 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Gebruikers: 
Twee bedrijven, een ministerie en een waterschap z
Begindatum:
01-01-2018
, einddatum:
31-08-2021

Decision SUpport ToolS for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern (SUSPECt)

The increasing number of chemicals entering the market and environment each day requires new and more efficient scientific approaches for assessing...

Project nummer: 
15763
Deelnemende kennisinstellingen: 
Radboud Universiteit Nijmegen
Begindatum:
01-09-2017
, einddatum:
31-12-2021

Cost-Efficient Removal of Contaminants of Emerging Concern in Urban Waste Water Treatment Plants CER-CEC

Removal of Contaminants of Emerging Concern (CECs) in Urban Waste Water Treatment Plants (UWWTPs) is highly variable and often low, causing polluti...

Project nummer: 
15759
Deelnemende kennisinstellingen: 
Radboud Universiteit Nijmegen
Gebruikers: 
Eén bedrijf is betrokken bij dit project.
Begindatum:
01-09-2017
, einddatum:
01-09-2021

AdOx – a next generation adsorption-oxidation process for removal of CECs from municipal wastewater

Removal of contaminants of emerging concern (CECs) from wastewater treatment plant effluent is  becoming more and more important. Current wast...

Project nummer: 
15756
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Gebruikers: 
Drie waterschappen en drie bedrijven zijn betrokke
Begindatum:
01-03-2018
, einddatum:
31-12-2022
Subscribe to RSS - Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie