STW.nl

U bent hier

STW-IWT bilaterale OTP-projecten

Om bilaterale samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te stimuleren, zijn STW en IWT een pilot gestart voor bilaterale projecten. Het doel is om, op termijn, onderzoekers langjarig de mogelijkheid te geven om gezamenlijke projecten in te dienen bij beide organisaties. Daarom zal er geen aparte call worden geopend, maar zullen de ingediende projecten beoordeeld worden binnen de bestaande instrumenten, het Open Technologieprogramma (OTP) van STW en het economische programmadeel van het Strategisch Basisonderzoek kanaal (SBO) van IWT conform een “lead agency” procedure.

Onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen worden hierbij uitgenodigd om een gezamenlijk project in te dienen gericht op nieuwe strategische kennisgeneratie via inventief basisonderzoek met mogelijkheden tot economische valorisatie door bedrijven.

Voor het werkjaar 2014-2015 hebben IWT en STW hiervoor elk 2,5 miljoen euro gereserveerd binnen de reguliere OTP- en SBO-budgetten, en daarnaast een verdeling in de onderwerpen gemaakt. Bij STW kunnen voorstellen ingediend worden op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (inclusief ICT en nanotechnologie). Bij het IWT voorstellen op het gebied van Farma en Chemie (inclusief biotechnologie en Biobased Economy).

Voorstellen worden gehonoreerd in 2015. Bij STW kunnen de voorstellen doorlopend binnen het OTP ingediend worden vanaf 1 oktober 2014 tot 1 mei 2015. Bij IWT is de deadline voor SBO-voorstellen 9 januari 2015.

Nadere informatie over de voorwaarden voor indiening binnen het OTP kunt u vinden op:
Het STW-IWT-richtlijnendocument

Voor indiening binnen het SBO, onder dezelfde voorwaarden, verwijzen wij naar http://www.iwt.be/sites/default/files/subsidies/documenten/SBO_oproepdocument_STW_IWT_2014_2015.pdf.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:
STW: Ron Winkler
IWT: Paul Schreurs (PS@iwt.be)

De in te dienen documenten voor STW-IWT-voorstellen binnen het OTP                                  
* De afsprakennota (“term sheet”) tussen de deelnemende consortiumpartners wordt opgesteld in goede voorafgaande interactie met de TTO-afdelingen en tevens ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betrokken instellingen. Deze afsprakennota (ongeveer1 A4 ) is vereist uiterlijk 6 weken na indiening van het voorstel. 

 

Financieringsinstrument 
Doel 
Om bilaterale samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te stimuleren,zijn STW en IWT een pilot gestart voor bilaterale projecten. Het doel is om, op termijn, onderzoekers langjarig de mogelijkheid te geven om gezamenlijke projecten in te dienen bij beide organisaties.
Begindatum 
01-10-2014
Einddatum 
30-04-2015
Bekijk alle projecten van dit programma

Quantum-Dot Based Luminescent Solar Concentrators

To satisfy society’s future electricity demand, photovoltaic solar energy will play an important role. Luminescent solar concentrators (LSCs)...

Project nummer: 
14614
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit Utrecht
Begindatum:
18-06-2016
, einddatum:
18-06-2022

N2kWh - from Pollutant to Power

The novel concept underlying the ‘N2kWh: from Pollutant to Power’ project consists of the idea that nitrogen (N) in waste streams benef...

Project nummer: 
14712
Begindatum:
01-04-2016
, einddatum:
31-03-2020

Multimodal signal analysis for unobtrusive characterization of obstructive sleep apnea (OSA+)

It is estimated that around 100 million people suffer from obstructive sleep apnea (OSA) worldwide, with nearly 90% undiagnosed and untreated. Al...

Project nummer: 
14619
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Begindatum:
15-12-2015

DEBottlenecking Of Chromatographic Separations (DEBOCS)

Analytical chemistry in general and liquid chromatography in particular are invaluable techniques for industrial operation and, especially, innov...

Project nummer: 
14624
Deelnemende kennisinstellingen: 
Universiteit van Amsterdam
Begindatum:
15-12-2015
Subscribe to RSS - STW-IWT bilaterale OTP-projecten