STW.nl

U bent hier

Vernieuwingsimpuls

Veni, Vidi, Vici

 Actielijn  Ruimte voor onderzoekers
 Penvoerderschap  NWO
 Deelnemers  ENW, SGW, ZonMW en TTW

 
Het Vernieuwingsimpulsprogramma is door NWO samen met KNAW en de universiteiten in 2000 opgezet. Het programma heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven. De Vernieuwingsimpuls is persoonsgebonden en biedt talentvolle, creatieve onderzoekers de kans om onderzoek naar hun keuze uit te voeren en de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen te bevorderen.

Wie kan aanvragen
Excellente onderzoekers (m/v), behorend tot de beste 10 à 20% van hun populatie. Het programma is ook toegankelijk voor buitenlandse onderzoekers.

Wat kan aangevraagd worden

 • Veni voor pas gepromoveerde onderzoekers om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen; maximaal 250.000 euro.
 • Vidi voor onderzoekers om een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en één of meer onderzoekers aan te stellen; maximaal 800.000 euro.
 • Vici voor senioronderzoekers om een eigen onderzoeksgroep op te bouwen; maximaal 1.500.000 euro.
   

Inbeddingsgarantie voor Veni- en Vidi-financiering
Met ingang van de komende aanvraagrondes voor Veni- (ronde 2019) en Vidi-financiering (ronde 2018) vraagt NWO kandidaten om een inbeddingsgarantie. Meer informatie vindt u in deze documenten:

FAQ inbeddingsgarantie
Formulier inbeddingsgarantie Veni
Formulier inbeddingsgarantie Vidi

Nieuw: extensieregeling ouders
NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze veelgestelde vragen op de NWO-website voor verdere informatie.

Veni ronde 2019
Voor de komende Veni ronde (2019) geldt een verplichte vooraanmeldingsfase voor kandidaten binnen de domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Een vooraanmelding geldt als een indiening.

Wanneer kan aangevraagd worden
Sluitingsdata voor aanvragen:

 • Veni-vooraanmeldingen: alléén voor TTW en SGW: 28 augustus 2018, 14.00 uur
 • Veni aanvragen, 8 januari 2019, 14.00 uur
 • Vidi-aanvragen, 4 oktober 2018, 14.00 uur 
 • Vici-vooraanmeldingen, 27 maart 2018, 14.00 uur
 • Vici uitgewerkte aanvragen, 28 augustus 2018, 14.00 uur
   

Extra Informatie
Voor meer informatie over eerdere toekenningen, de VI-vereniging enz. zie de programmasite.

Financieringsinstrument 
Contact Information 

Veni: Roula Dambrink en Tamara van Mölken (veni-ttw@nwo.nl)
Vidi: Anne van der Ham
Vici: Leo Korstanje (tevens coördinator Vernieuwingsimpuls)

Bekijk alle projecten van dit programma

Imaging atherosclerotic plaque lipidomics in vivo

Most heart attacks and strokes arise because of the rupture of lipid-rich atherosclerotic plaques in the artery wall. It is practically impossible ...

Project nummer: 
16131
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Erasmus MC
Begindatum:
01-04-2018
, einddatum:
01-04-2023

Climate proof plant reproduction

Plants have the ability to adapt to changing environmental conditions, such as fluctuating ambient temperatures. Researchers will investigate how p...

Project nummer: 
16129
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Begindatum:
01-04-2018
, einddatum:
01-04-2023

Spying on batteries at work to achieve superior performance

Batteries are essential for electric cars and effective use of solar and wind energy. Scientists cannot explain why batteries actual performances a...

Project nummer: 
16122
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
01-04-2018
, einddatum:
01-04-2023

Generating a roadmap for minimally invasive (robot-assisted) prostate cancer surgery

Within this project an anatomic roadmap will be realized that depicts prostate tumors in the context of delicate anatomies such as the lymphatics a...

Project nummer: 
16141
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Leids Universitair Medisch Centrum
Gebruikers: 
Seven organisations are involved in this project.
Begindatum:
01-04-2018
, einddatum:
01-04-2023

Vici 2018

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Predictive Simulation of Human Locomotion

Technological aids offer enormous potential to increase the mobility of people with disabilities, but developments are strongly impeded by the fact...

Project nummer: 
15153
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
01-09-2016
, einddatum:
01-09-2020

Enabling High-Quality Radiation Therapy for Cancer Patients on a Large Scale through Automation

The worldwide applied, largely manual method for generation of treatment plans often results in suboptimal radiation treatment. Possible consequenc...

Project nummer: 
15150
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Erasmus Universiteit Rotterdam
Begindatum:
01-09-2016
, einddatum:
31-08-2020

Simultaneous multi-degree-of-freedom control for hybrid-powered arm prostheses, using micro-hydraulics.

Current prosthetics arms are far from optimal. They are too heavy and are hard to control. In this research on control strategies, the newest devel...

Project nummer: 
15079
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft
Begindatum:
01-09-2016
, einddatum:
01-09-2019

Manipulating magnets using two-dimensional materials

Electronic devices that use magnetic properties are present in key elements inside computers, like in hard-disk drives. New generat...

Project nummer: 
15093
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Eindhoven
Begindatum:
01-10-2016
, einddatum:
30-09-2019

Yoga for bone cells: in silico modelling of cell shape transduction to advance osseo-integrative implant design

Our body is made of small building blocks (cells) that come in a remarkable variety of shapes and sizes. In this project, I will use computational ...

Project nummer: 
15075
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Maastricht University
Begindatum:
01-08-2016
, einddatum:
31-07-2019

Pagina's

Subscribe to RSS - Vernieuwingsimpuls