STW.nl

U bent hier

Simon Stevin-prijzen

Jaarlijks reikt het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) drie prijzen uit, vernoemd naar Simon Stevin. Ze zijn bedoeld voor promovendi, net-gepromoveerden en prominente senior-onderzoekers. In alle gevallen bekronen ze de combinatie van onderzoek en valorisatie van resultaten uit dat onderzoek, bij jonge onderzoekers als stimulans, bij senior-onderzoekers als bekroning.
 
 
Simon Stevin Meester
Het Simon Stevin Meesterschap is een eretitel die TTW jaarlijks verleent aan zeer prominente technisch-wetenschappelijke onderzoekers aan de Nederlandse universiteiten en de para-universitaire instituten. Kandidaten kunnen uitsluitend worden voorgedragen door het bestuur van TTW. Zij moeten succesvol zijn in het verwerven van TTW-steun voor hun onderzoek en de (bevordering van de) toepassing van hun onderzoeksresultaten op een aansprekende manier realiseren. De laureaten ontvangen een bedrag van een half miljoen euro, vrij te besteden aan onderzoek naar keuze. Ook ontvangen zij een bronzen sculptuur van kunstenaar Rob Raaijmakers.
 
TTW kent de titel Simon Stevin Meester sinds 1998 toe. Een overzicht van de winnaars is hier te vinden.
 
 
 
Simon Stevin Gezel
De titel Simon Stevin Gezel is een eretitel die TTW sinds 2005 verleent aan zeer veelbelovende jonge onderzoekers die het jaar daarvoor gepromoveerd zijn op een TTW-project. Deelname is alleen op voordracht van de projectleider. Deze moet aannemelijk maken dat de kandidaat een excellent onderzoeker is die met succes werkt aan de valorisatie van de onderzoeksresultaten.
 
De laureaten ontvangen een bedrag van een 5000 euro, vrij te besteden aan een activiteit die past binnen de doelstellingen van TTW. Ook ontvangen zij een gegraveerde spiegel van kunstenaar Frans Snik.
 
Een overzicht van de winnaars van de Simon Stevin Gezel-prijs is hier te vinden.
 
 
 
Simon Stevin Leerling 
De Simon Stevin Leerling-prijs is een posterprijs van TTW voor onderzoekers in hun derde en/of vierde jaar. Deelname aan de competitie via een call aan de projectleiders staat open voor promovendi die aan TTW-projecten werken. Het onderwerp van de poster moet zijn de maatschappelijke en/of economische relevantie van de onderzoeks-resultaten die uit het project verwacht worden. De poster vertelt aan leken welk verschil de resultaten in de toekomst in de samenleving gaan maken. Aan de prijs is een geldbedrag van 1000 euro verbonden.
Subscribe to RSS - Simon Stevin-prijzen