STW.nl

U bent hier

Take-off

Take-off 2017: open voor aanvragen
 
Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, is open voor aanvragen.
 
Aanvragen voor haalbaarheidsstudies (fase 1) of vroegefasetrajecten (fase 2), binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma, kunnen tot 5 september 2017, 14:00 uur CEST als intentieverklaring worden ingediend. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 3 oktober 2017, 14:00 uur CEST.
 
Take-off 
Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
 
Take-off bestaat uit twee instrumenten: haalbaarheidsstudies (fase1) en vroegefasetrajecten (fase2). Met financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (startups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een lening van maximaal 250.000 euro aanvragen.
 
Take-off voor academische , hbo- en TO2-starters
Voor academische-starters is het mogelijk om in deze ronde aanvragen in te dienen in Take-off WO fase 1 en Take-off fase2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2). Deze programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein TTW (voorheen Technologiestichting STW).
 
Voor hbo-starters is het mogelijk om in het programma take-off hbo fase 1: haalbaarheidstudies in ronde 3 aanvragen in te dienen. Dit programma wordt uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Daarnaast kunnen hbo-starters ook een aanvraag indienen in het Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2) programma, welke wordt uitgevoerd door NWO-domein TTW. 
 
Voor TO2-starters is het mogelijk om aanvragen in te dienen in het programma Take-off TO2 fase1: haalbaarheidstudies alsmede in het Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2) programma, welke worden uitgevoerd door NWO-domein TTW. 
 
Aanvragen en meer informatie
Tijdspad
Intentieverklaringen kunnen tot 5 september 2017, 14:00 uur worden ingediend.
Uitgewerkte aanvragen kunnen tot 3 oktober 2017, 14:00 uur worden ingediend. (Een intentieverklaring is verplicht om een uitgewerkt voorstel in te kunnen dienen)
Interviews met de aanvragers zullen in november 2017 plaatsvinden.
De resultaten worden rond 11 december 2017 verwacht (onder voorbehoud).
 
Contactpersonen
 
Programma-coördinator Take-off
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl
 
Programma-assistent
Managementassistent Yvonne van Scharenburg
Tel: 030 6001 267
E-mail: y.vanscharenburg@nwo.nl
 
Voor vragen over het bèta/technische cluster
Program officer Wouter Segeth
Tel: 030 6001 274
E-mail: w.segeth@nwo.nl
 
Voor vragen over het life sciences cluster
Beleidsmedewerker Jacqueline Selhorst
Tel: 070 3495 170
E-mail: takeoff@zonmw.nl
 
Voor vragen over het alfa/gamma cluster
Beleidsmedewerker Anne Cukier
Tel: 070 3440 833
E-mail: a.cukier@nwo.nl
 
Voor algemene vragen
Program officer Xavier Weenink
Tel: 030 6001 242
E-mail: x.weenink@nwo.nl
 

Een overzicht voor de honoreringen binnen Take-off ronde 6 staat hier.

Financieringsinstrument 
Doel 
Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.
Begindatum 
2014
Einddatum 
2018
Bekijk alle projecten van dit programma

Schoon schip

Het brandstofverbruik van schepen kan flink omlaag als de romp schoon is en geen aangroei van algen en schelpdieren heeft. Een nieuwe schoonm...

Project nummer: 
13239
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft

Hulp voor hulpdiensten

...

Project nummer: 
14812
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Centrum Wiskunde & Informatica
Technische Universiteit Delft
Subscribe to RSS - Take-off