STW.nl

U bent hier

Take-off

Open call: Ronde 6 - voorjaar 2017

Indieningstermijn: van 15 januari tot uiterlijk dinsdag 28 februari 2017, 14.00 uur.
Interviews indieners: in de periode van 9 mei tot 2 juni 2017.
Uitslag: 26 juni 2017 (onder voorbehoud).
 

Mededeling

Naast de bestaande Take-off voor academische starters is er nu ook een Take-off voor hbo-starters. 

Take-off hbo fase 1 - haalbaarheidsstudies is een programma dat uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Alle informatie hiervoor vindt u hier. Take-off fase 2 Vroegefasetrajecten voor hbo starters is samengevoegd met de Take-off fase 2 Vroegefasetrajecten voor academische starters en maakt onderdeel uit van deze open call. 

Aanvragen moeten door de hoofdaanvrager worden ingediend via het nieuwe online aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Dit kan via de rode Open Calls-knop rechts.

Take-off 

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van TTW, NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.

Het programma Take-off kent twee fases: fase 1 - haalbaarheidsstudies en fase 2 - vroegefasetrajecten. Beide fases worden in de Take-off call for proposals (zie link hieronder) verder toegelicht. 

Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies 

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan medewerkers in dienst van Nederlandse universiteiten of NWO-onderzoeksinstituten voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is ontstaan.

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA verstrekt financiering voor Take-off hbo fase 1 - haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan medewerkers van Nederlandse hogescholen voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen de hogescholen is ontstaan. Voor informatie over het aanvragen van Take-off hbo fase 1 - haalbaarheidsstudies verwijzen wij u graag door naar de website van SiA.

Take-off fase 2 - vroegefasetrajecten 

Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van  € 250.000 aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten en Nederlandse hogescholen. Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente is verschuldigd. Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij het indienen van een aanvraag voor een vroegefasetraject dient een haalbaarheidsrapport meegestuurd te worden. Dit kan het resultaat zijn van een Take-off fase 1, maar mag ook op andere wijze zijn verkregen. 

Het onderdeel vroegefasetrajecten van Take-off wordt door TTW uitgevoerd als onderdeel van de regeling Nationale EZ-subsidies van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De regeling vroegefasefinanciering (VFF) van EZ omvat drie onderdelen:

1.            de academische innovatieve starter en hbo starter;

2.            de innovatieve MKB ondernemer;

3.            de innovatieve starter.

Onderdeel 1, de academische innovatieve starter betreft de 'Take-off vroegefasetrajecten'. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is de uitvoerder van de regeling voor de innovatieve MKB-ondernemer (2) en de innovatieve starter (3). Voor informatie over het aanvragen van vroegefasefinanciering voor de innovatieve MKB ondernemer en de innovatieve starter zonder binding met academie of hogeschool verwijzen wij u graag door naar RvO.

De officiële publicatie van Titel 3.16 van de regeling Nationale EZ-subsidies en alle bijbehorende documenten ten behoeve van de vroegefasetrajecten zijn te vinden via onderstaande links.

Relevante documenten en websites voor aanvragen Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies

Relevante documenten en websites voor aanvragen Take-off fase 2 - vroegefasetrajecten

Relevante documenten voor lopende Take-off haalbaarheidsstudies

 

Contactpersonen

Voor vragen over het beta/technische cluster:

Program Officer: Wouter Segeth
Tel: 030 6001274
E-mail: w.segeth@nwo.nl

Voor vragen over het life sciences cluster
Beleidsmedewerker: Jacqueline Selhorst
Tel: (0)70 3495170
E-mail: takeoff@zonmw.nl

Voor vragen over het alfa/gamma cluster
Beleidsmedewerker: Anne Cukier
Tel: (0)70 3440833
E-mail: a.cukier@nwo.nl

Voor algemene vragen:
Program Officer TTW: Wouter Segeth
Tel: 030 6001274
E-mail: w.segeth@nwo.nl

 

Financieringsinstrument 
Doel 
Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.
Begindatum 
2014
Einddatum 
2018
Contactpersoon  
Bekijk alle projecten van dit programma

Schoon schip

Het brandstofverbruik van schepen kan flink omlaag als de romp schoon is en geen aangroei van algen en schelpdieren heeft. Een nieuwe schoonm...

Project nummer: 
13239
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Technische Universiteit Delft

Hulp voor hulpdiensten

...

Project nummer: 
14812
Programma: 
Deelnemende kennisinstellingen: 
Centrum Wiskunde & Informatica
Technische Universiteit Delft

Take-off Vroegefasetraject: ronde 6

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.

Take-off Haalbaarheidsstudies: ronde 6

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.en.
Subscribe to RSS - Take-off