STW.nl

U bent hier

Joost van der Neut, genomineerde Simon Stevin Gezelprijs 2013

Datum 
woensdag, juli 10, 2013

Joost van der Neut (Technische Universiteit Delft) 

dr.ir. Joost van der Neut, e-mail j.r.vanderneut@tudelft.nl 

Verborgen oliereservoirs zien met virtuele geluidsbronnen

Met geluidsbronnen en ontvangers aan het aardoppervlak voor seismisch onderzoek brengen gas- en oliemaatschappijen de structuur van de ondergrond in kaart, om gas- en oliereservoirs op te sporen. Conventionele methoden hebben soms last van de aanwezigheid van aard- of zoutlagen die het verkrijgen van voldoende gedetailleerde beelden van de ondergrond verstoren. Enkele jaren geleden kwamen onderzoekers met een nieuwe methode, gebaseerd op seismische ontvangers in boorgaten in de ondergrond.

Joost van der Neut heeft deze methode aanzienlijk verbeterd. Net als de bovengenoemde methode levert zijn nieuwe methode een virtuele dataset op alsof ook de geluidsbronnen zich in het boorgat bevinden. Met deze virtuele geluidsbronnen kan hij vervolgens als het ware om verstorende aardlagen heenkijken en zo moeilijk toegankelijke oliereservoirs beter in beeld brengen. Ook helpt de techniek oliereservoirs permanent te monitoren. Op zijn onderzoek promoveerde hij cum laude.

Van der Neut paste zijn methode met succes toe op synthetische data van Shell. Dit bedrijf was van meet af aan bij zijn project betrokken. Daarnaast zocht hij zelf contact met Saudi Aramco en Petroleum Geoservices om bij die bedrijven zijn methode ook op velddata toe te passen - eveneens met succes. Zijn werk heeft al met al een nieuwe methode voor seismische beeldvorming opgeleverd.

De techniek met virtuele geluidsbronnen schematisch weergegeven.