STW.nl

U bent hier

 

Workshop ICT with Industry

Bedrijven zoeken een omgeving waarin oplossingen gevonden of ontworpen kunnen worden voor hun complexe ICT-problemen. Nederlandse ICT-onderzoekers hebben de kennis en expertise om samen snel tot creatieve oplossingen te komen. In de workshops ICT with Industry komen onderzoekers en medewerkers van bedrijven bij elkaar om gezamenlijk een week aan de industrievragen te werken. Een dergelijke co-innovatie vraagt van beide zijden flexibiliteit en out-of-the-box denken. De workshop biedt niet alleen een uitstekend platform om juist dat te realiseren, maar ook om een publiek-privaat netwerk te vormen en te versterken door directe en snelle interactie tussen wetenschappers en industriële partners. De workshop heeft als doelen onder andere:
 
  • Het verkrijgen van creatieve oplossingen voor uitdagende industriële vragen en/of het vinden van nieuwe benaderingen die tot zulke oplossingen kunnen leiden;
  • ICT-onderzoekers in contact brengen met industriële R&D;
  • Inzicht geven in de verschillende mogelijkheden die ICT-onderzoek biedt (in eerste instantie aan de bedrijven, maar ook aan het grote publiek).
     
ICT with Industry 2017
NWO-domeinen Technische en Toegepaste Wetenschappen en Exacte en Natuurwetenschappen organiseren dit jaar voor de vijfde keer de workshop ICT with Industry van 27 november tot 1 december 2017 in samenwerking met het Lorentz Center in Leiden. Ongeveer vijftig onderzoekers van Nederlandse universiteiten zullen gedurende een week intensief samenwerken aan wetenschappelijke uitdagingen, die aangedragen zijn door de deelnemende industriële partners: Blendle, Triodos, i3B, TNO-ESI en Océ.

De onderzoekers gaan in verschillende teams gedurende een week intensief werken aan de ICT uitdagingen. Naast het gezamenlijk werken aan de vraagstukken is het doel van de workshop een netwerkplatform voor informatica onderzoekers en industriële partners te creëren. De workshop zal naar verwachting leiden tot een aantal nieuwe publicaties en/of onderzoeksinitiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden voor onderzoek tussen de informatica en de industrie.

Aanmelden voor 5-daagse ICT with Industry workshop in Lorentz Center Leiden:
NWO is op zoek naar onderzoekers van Nederlandse universiteiten die van 27 november tot 1 december het aandurven om met andere onderzoekers de ICT-case studies op te lossen. Voor meer informatie of aanmelden voor ICT with Industry 2017.

Call for Participation
NWO heeft een Call for Participation gepubliceerd op: http://ictwithindustry2017.nl/

Promovendi die de workshop bijwonen kunnen in aanmerking komen voor studiepunten mits ze aangesloten zijn bij de onderzoeksscholen ASCI, IPA en SIKS. Deelnemers van de workshop worden geacht gedurende de workshop (5 dagen) beschikbaar te zijn. Deelname aan de workshop is gratis.

Over NWO
NWO verbindt ICT wetenschappers en bedrijfsleven met als drijfveer stimuleren van wetenschap en overdragen van kennis tussen onderzoekers en industrie. Als initiatiefnemers van de workshop ICT with Industry zorgt NWO voor een succesvolle netwerkactiviteit en kennisoverdracht tussen de betrokken partijen.

Meer informatie over de workshop: 
ICT with Industry voorzitter: Arend Rensink
Lorentz Center: Martijn Fritsen, 071 527 55 42
NWO-domein TTW: Margriet Jansz, 06 2907 28 12
NWO-domein ENW: Marijn Hollestelle, 070 344 09 37