STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2013

De titel Simon Stevin Meester 2013 is toegekend aan prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht, hoogleraar milieukundige biotechnologie aan de Technische Universiteit Delft.

Van Loosdrecht heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van twee nieuwe waterzuive-
ringstechnologieën
gebaseerd op een groep micro-organismen die afvalstoffen omzet in onscha-
delijke stoffen. De twee onder-
zoekslijnen (Annamox en korrel-
slibtechnologie) hebben geleid tot technologie waarmee vervuild water met minder energie, minder chemicaliën en minder CO2-uitstoot gezuiverd kan worden.

Beide technologieën gaan naar verwachting een hoge vlucht nemen en hebben Nederland een nieuw exportproduct bezorgd. Ze versterken daarmee de internationale positie van Nederland in de watertechnologie en passen perfect in wat de Topsector Water beoogt. Momenteel richt het onderzoek van de groep van Van Loosdrecht zich sterk op de productie
van grondstoffen uit afvalstromen. Het bestuur van STW roemt 'het oog voor toepassing' dat Van Loosdrecht toont, en noemt het feit dat hij zelf sterk achter toepassing aangaat een onmiskenbare succesfactor in wat hij doet.

De Simon Stevin Meester-prijs is uitgereikt op het jaarcongres van STW, dat plaatsvond op 3 oktober 2013.