STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2011

De titel Simon Stevin Meester 2011 is toegekend aan nano-
technoloog en prof.dr.ing. Dave Blank en moleculair-geneticus prof.dr. Oscar Kuipers.
 
Dave Blank, verbonden aan de Universiteit Twente is zeer ver-
guld met de prijs. 'Toen ik in 2002 werd benoemd tot hoog-
leraar in Twente had ik net een Vici-beurs van NWO gekregen. Daar heb ik toen een fantas-
tische vliegende start mee kunnen maken. De Simon Stevin Meester-prijs is een van de mooiste prijzen die er zijn. Het is immers een performanceprijs. Ik verwacht ook nu met dit bedrag weer iets nieuws te starten.'
 
Nano-onderzoek
De groep van Blank werkt op het grensvlak van chemie en technische fysica. Vanuit de chemische eigenschappen van materialen heb je veel natuurkunde nodig om er nieuwe nanotechnologische toepassingen mee te realiseren. 'Dat multidisciplinaire en toekomst-
gerichte is dé kracht van STW', vindt hij. Zijn onderzoeksgroep die hij samen met prof.dr.ing. Guus Rijnders leidt, telt ongeveer veertig mensen. Het onderzoek in zijn groep heeft geleid tot nieuwe technieken om complexe materialen op micro- en nanoschaal te kunnen maken, te bestuderen en te begrijpen.
 
Blank is mede-uitvinder in vijf patenten en samen met Rijnders oprichter van drie spin-off-bedrijven vanuit de Universiteit Twente. Sinds 2007 is hij wetenschappelijk directeur van het instituut MESA+ (een instituut met meer dan vijfhonderd onderzoekers). Hij was in 2008 de hoofdauteur van de Strategische Research Agenda Nanotechnologie, die mede bepalend is voor de keuzes die nu en in de komende jaren in het Nederlandse nano-onderzoek zijn en worden gemaakt. Hij is voorzitter van de Executive Board van het nieuwe onderzoeksprogram-
ma NanoNextNL en hij is de vertegenwoordiger vanuit de wetenschap in het Topteam High Tech materialen en systemen dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat adviseren over het beleid voor de gelijknamige topsector.
 
Naast zijn wetenschappelijke activiteiten is Blank hoofdredacteur van Natuurkunde.nl, een website die VWO-leerlingen enthousiast moet maken voor natuurkunde, waar ook FOM aan bijdraagt. Hij speelt een zichtbare rol in de ondernemerswereld in Twente en hij is een van de initiatiefnemers van de stichting Qua Art, Qua Science, een project van de Universiteit Twente met Galerie Beeld en Aambeeld in Enschede.
 
Eiwitproductie
Mede-laureaat Oscar Kuipers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft tijdens zijn carrière fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen veelvuldig gecombineerd. Hij heeft 12 patentaanvragen op zijn naam staan. De onderzoeksgroep van Kuipers bestudeert de genetica en fysiologie van bacteriën. Het onderzoek richt zich op celdifferentiatie van bacteriën. Bacteriën in één culture kunnen tijdens hun groei verschillende eigenschappen ontwikkelen, terwijl hun genoom hetzelfde blijft. Kuipers: 'Inzichten uit ons onderzoek kunnen we toepassen, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de eiwitproductie in industriële fermentaties'.
 
Een ander speerpunt van de onderzoeksgroep van Kuipers is het modificeren van peptiden. Peptiden, gemaakt door bacteriën, kunnen onder meer dienen als antibioticum. Gemodi-
ficeerde peptiden zijn chemisch stabieler en behouden langer hun functie. Dat is voor medische toepassing gunstig.
 
Blank en Kuipers namen hun prijs in ontvangst tijdens het jaarcongres van STW op 6 oktober 2011.