STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2007

De titel van Simon Stevin Meester 2007 is toegekend aan prof.dr.ir. Ton van der Steen. 

Het werk van Ton Van der Steen focust op de preventie van acute hart- en herseninfarcten door onderzoek naar atherosclerose. Bij atherosclerose worden vetachtige stoffen in
de wand van aders afgezet, die langzaam vernauwen, wat leidt tot een belemmering van de bloedvoorziening van de achterliggende weefsels en organen.

Samenwerking
Kenmerkend voor het type atherosclerose waarnaar Van der Steen onderzoek doet, is
dat het de oorzaak kan zijn van volkomen onverwachte, fatale hart- en herseninfarcten. Acute hart- en herseninfarcten zijn de belang-
rijkste doodsoorzaak in de westerse wereld: in Nederland alleen al sterven meer dan 22.000 mensen per jaar aan de gevolgen ervan. Een veelvoud van dat aantal overleeft weliswaar een acuut hersen- of hartinfarct, maar heeft blijvende schade. Preventie kan hier dus heel veel betekenen.

Naast zijn inhoudelijke werk heeft Van der Steen altijd de nodige aandacht besteed aan interdisciplinaire en interuniversitaire samenwerkingen. Vaak is de fundamentele kennis die nodig is om een doel te bereiken, veel eenvoudiger in samenwerking te ontwikkelen, zo is zijn ervaring. Van der Steen zet netwerken op, zoals binnen het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland, en  Medical Delta, een virtueel instituut voor biomedische technologie tussen de TUDelft, LUMC, Universiteit Leiden en ErasmusMC.

Toplaboratoria
Netwerken spelen voor Van der Steen een belangrijke rol. Daarnaast vindt hij het cruciaal om dicht bij de inhoud te blijven, en zijn Simon Stevin Meesterschap zeker bij zal helpen.

Van der Steen heeft onder andere gewerkt in Aarhus, Frankfurt a.M., Sendai, Lyon, Montreal en Toronto. Behalve dat het gewoon leuk is om deze contacten te hebben, is het naar zijn mening voor het verwerven van subsidies, samenwerkingen met bedrijven maar ook voor internatio-
nale beoordelingen belangrijk om wereldwijd bekend te zijn.

Deze samenwerkingen hebben ook inzicht verschaft in hoe toplaboratoria georganiseerd zijn. Een laboratorium kan volgens Van der Steen alleen goed kan functioneren als er goede onderzoekers werken; in de loop der jaren zijn intussen acht promovendi en postdocs uit toplaboratoria bij Van der Steen komen werken.

In 2014 is Van der Steen benoemd tot bestuursvoorzitter van STW.