STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2006

Prof. dr. ir. Jaap Schouten ontving de titel Simon Stevin Meester 2006 voor zijn grote verdiensten in de chemische reactortechnologie. Het STW-bestuur noemde Jaap Schouten ‘een enthousiaste wetenschapper, die altijd alert is op mogelijke toepassingen van zijn onderzoek en kansen op toepassing probeert te benutten.’

De talloze STW-projecten die Jaap Schouten in de loop der jaren leidde, geven blijk van de originaliteit en veelzijdigheid van zijn aanpak. Schouten richt zich in zijn onderzoek naar reactorconfiguraties zowel op microsystemen als op innovatieve varianten van conventionele grootschaliger systemen. Op deze manier weet hij reactorsystemen af te stemmen op de vraag van de chemische industrie. Schouten zorgt vaak voor substantiële steun vanuit de betrokken bedrijven, in geld, menskracht of technische infrastructuur.

Vanwege zijn veelzijdigheid werkt de technoloog samen met een keur aan bedrijven. Hij benadert niet alleen grote chemische bedrijven als Shell, DSM, Akzo Nobel, Organon en Engelhard, maar ook minder voor de hand liggende bedrijven als Ford en Toyota, waarmee hij samen kinetische reactiemodellen ontwikkelde ten behoeve van regelsystemen voor zuinigere dieselmotoren.

Chemische fabriek in een schoenendoos
Slimme reactor- en procesconcepten met optimale benutting van grondstoffen, een zo laag mogelijk energieverbruik en zo min mogelijk afvalstoffen. Aan dit type onderzoek wil prof.dr.ir. Jaap Schouten van de Technische Universiteit Eindhoven het prijzengeld van het Simon Stevin Meesterschap 2006 besteden.

Het gaat om twee innovatieve reactorconcepten die onder meer in productie van fijnchemische en farmaceutische producten kunnen worden toegepast: de meervoudig roterende schijf-
reactor en de roterende schuimreactor. Beide concepten leiden tot een aanzienlijke versnelling en intensivering van het contact tussen het gas, de vloeistof en de katalysator in de reactoren.

Waterstofproductie
Schouten is sinds 1998 hoogleraar Chemische Reactortechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek richt
zich op het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van moderne en nieuwe reactor-
concepten en geïntegreerde reactiesystemen voor een breed scala aan toepassingen, zoals waterstofproductie, katalysatorscreening, fijnchemische synthese, en productie van bulk-
chemicaliën.

Hij integreert op innovatieve wijze de belangrijke aspecten in reactorontwerp, met name stof- en warmteoverdracht, hydrodynamica, en katalytische activiteit. Schouten onderzoekt onder andere microreactoren, meerfasenreactoren zoals slurry-bellenkolommen, en andere nieuwe typen gestructureerde reactoren die van belang zijn voor energiezuinige en milieu-efficiënte bereiding van chemische producten.