STW.nl

U bent hier

IS2C - Integral Solutions for Sustainable Construction

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan bruggen en viaducten leiden tot onverwachte wegafsluitingen met grote gevolgen voor de mobiliteit en economie. De sterke toename van de mobiliteit en een veroudering van de infrastructuur stellen hogere eisen aan de instandhouding van de infrastructurele werken, met het accent op duurzaamheid.

Begin 2010 is een uitgebreide structurele monitoring-programma van start gegaan in Nederland met de titel "Integrale Oplossingen voor Duurzaam Bouwen" (IS2C). IS2C is een samenwerking tussen Nederlandse kennisinstellingen, industrie en Technologiestichting STW dat gericht is op het stimuleren van nieuwe technologie├źn en innovaties op duurzaamheid en service-life assessment voor de bouwsector in het algemeen en voor de infrastructuur-sector in het bijzonder. Een gedegen kennisontwikkeling op het gebied van de levensduur van infrastructurele werken zal bijdragen aan een juiste inschatting van de beheersrisico's, het optimaliseren van onderhoudsplannen en het minimaliseren van de gevolgen hiervan voor onze omgeving.

Onderzoek zal worden verricht in drie geselecteerde onderzoeksgebieden:
"Meten & Bewaken", "Degradatiemechanismen", "Materialen en Constructies", met extra aandacht voor de ontwikkeling van kennis op grensvlakken tussen de verschillende onderzoeksgebieden. Naast onderzoek naar belangrijke degradatiemechanismen en het effect hiervan op de gebruikte materialen en de constructie, zullen er in het programma meettechnieken en sensoren worden ingezet en ontwikkeld. Deze zullen het veranderende gedrag van een constructie als gevolg van bijvoorbeeld verkeer en veroudering gaan volgen.

Het streven van het programma is om kennis te ontwikkelen voor een transparant toetsbaar en voorspellend model waarmee de levensduur van constructies kan worden bepaald.

Hoofd van het programma is dr.ir. E. Koenders van de Technische Universiteit Delft.

De volledige programmabeschrijving

 Lopende projecten

• Integral chloride sensor development
• Chloride in cracked concrete
• Rapid Chloride Migration method
• Li-based ASR remediation
• ASR performance assessment tool development
• Durable repair materials
• Post casting systems
• Proof loading of aged concrete structures
• Data Management

 

Eindverslag IS2C

 

Financieringsinstrument 
Doel 
Ontwikkeling van nieuwe technologie├źn en innovaties op gebied van duurzaamheid en levensduur bepaling voor civiele constructies in de bouwsector in het algemeen en infrastructuur in het bijzonder.
Begindatum 
01-01-2010
Einddatum 
31-12-2015
Extra Information 
http://is2c.nl
Contactpersoon  
Subscribe to RSS - IS2C - Integral Solutions for Sustainable Construction