STW.nl

U bent hier

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Het Vernieuwingsimpulsprogramma is door NWO samen met KNAW en de universiteiten in 2000 opgezet. Het programma heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven.
 

Deze call is een uitvloeisel van het door het kabinet ingezette topsectorenbeleid en daagt onderzoekers en ondernemers uit funderende kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Academische onderzoekers worden uitgenodigd onderzoeksprojecten, die antwoorden geven op de wetenschappelijke en technologische uitdagingen, en die passen in de Kennisthema’s van het TKI Watertechnologie, bij STW in te dienen.

De topsector Creatieve Industrie verbindt kennis met innovatie. Binnen deze topsector is de Call for Proposals “Call NWO Creatieve Industrie: Research Through Design” (RTD) opgezet welke tot 21 april openstond voor onderzoeksvoorstellen binnen de ontwerpende disciplines om zo deze beweging te versterken. De call wordt georganiseerd in samenwerking tussen NWO Geesteswetenschappen, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en Technologiestichting STW.

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van STW, NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.
 

Technology foundation STW opens, in cooperation with NWO/ALW and starting January 24th of 2013, a call for proposals that fit within the research and innovation agenda of the top consortium for knowledge and innovation (TKI) Maritime.

Technologiestichting STW stelt jaarlijks een call open voor  projectvoorstellen die passen binnen de vijftien door het HTSM TopTeam opgeleverde roadmaps, inclusief nanotechnologie, of de ICT-roadmap.

Pagina's