STW.nl

U bent hier

Het pilotprogramma Industrial Doctorates richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf.

De transnationale call Electric Mobility Europe (EMEurope) Call 2016 staat is bestemd voor innovatieprojecten die de uitrol van elektrische mobiliteit (e-mobiliteit) in stedelijke gebieden bevorderen. 

The main goal of this programme is to build scientific knowledge concerning the risks and uncertainties associated with state-of-the art and future modern biotechnology developments and applications, as well as to gain knowledge on ways to minimise and control those risks.

De topsector Creatieve Industrie verbindt kennis met innovatie. Binnen deze topsector is de Call for Proposals “Call NWO Creatieve Industrie: Research Through Design” (RTD) opgezet welke tot 21 april openstond voor onderzoeksvoorstellen binnen de ontwerpende disciplines om zo deze beweging te versterken. De call wordt georganiseerd in samenwerking tussen NWO Geesteswetenschappen, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en Technologiestichting STW.

Het programma Take-off financiert de vroege fase van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).
 

STW en netwerkbedrijf Alliander financier gezamenlijk een onderzoeksprogramma op het gebied van Plasma Conversie van CO2.

Technology foundation STW opens, in cooperation with NWO/ALW and starting January 24th of 2013, a call for proposals that fit within the research and innovation agenda of the top consortium for knowledge and innovation (TKI) Maritime.

Pagina's